Hyvälle ihmiselle maailma on hyvä
Mohandas Gandhi

D