Monissa traditionaalisissa uskomusjärjestelmissä unia pidetään luotettavina tietolähteinä. Jos unia pidetään tärkeinä, niitä todennäköisesti myös muistetaan paremmin kuin jos niille ei anneta suurta merkitystä


G